Kontakty

Typ Telefon
fax 326331110
ústředna 326722771

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Rudolfová Jana Ing.,Ph.D. CV605326324426jana.rudolfova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Adamová Věra 701326709527vera.adamova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Salabová Milena 601326737250milena.salabova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Švorc Václav JUDr. 303326709531vaclav.svorc@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Albertová Miroslava 405326709523miroslava.albertova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Andrtová Jitka 406326709500jitka.andrtova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Blažková Veronika 503326709534veronika.blazkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Bort Luděk 405326709523ludek.bort@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Celbová Ivana 704326709503ivana.celbova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Červenková Věra 707326709508vera.cervenkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Červinková Karla 202326709543karla.cervinkova@cuzk.czoddělení pravních vztahů
Chocholouš Petr Mgr. 301326709533petr.chocholous@cuzk.czoddělení právních vztahů
Choděrová Pavla Bc. DiS. 608326709529pavla.choderova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Flusková Michaela 501326709536michaela.fluskova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Frumarová Olga 103326709545olga.frumarova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hanousková Nikola Mgr. 301326709533nikola.hanouskova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Havlová Zuzana Bc. 403326709530zuzana.havlova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Hofreiterová Jana 606326709505jana.hofreiterova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Jihlavcová Pavla Ing. 608326709529pavla.jihlavcova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Karlík Josef 209326709512domovník
Kolumpková Dagmar 403326709530dagmar.kolumpkova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Kosová Lenka 502326709535lenka.kosova@cuzkczoddělení právních vztahů
Kymlová Monika 705326709507monika.kymlova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Kyselová Olga 501326709536olga.kyselova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Lochmanová Jitka 609326709520jitka.lochmanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Málek Lukáš 602326709518lukas.malek@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Mařanová Miroslava 609326709520miroslava.maranova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Martinková Iva 604326709517iva.martinkova@cuzk.czekonomka KP
Mašínová Veronika 102326709537veronika.masinova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Míková Zdeňka JUDr. 302326709532zdenka.mikova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Milčinská Jitka 503326709534jitka.milcinska@cuzk.czoddělení právních vztahů
Moravcová Saidlová Ilona 602326709518ilona.moravcova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Musilová Hana 607326709528hana.musilova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Nevstávalová Alena 606326709505alena.nevstavalova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Steklá Sandra 202326709543sandra.stekla@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šimková Veronika 102326709537veronika.simkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Tichá Veronika 202326709543veronika.ticha@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ondrášiková Jana 603326709509jana.ondrasikova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Rýdlová Vladimíra 603326709509vladimira.rydlova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Slánská Renata 607326709528renata.slanska@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Švarcová Zuzana 705326709507zuzana.doskarova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Svobodová Jana 703326709501jana.svobodova2@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Vágnerová Jitka 402326709522jitka.vagnerova2@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Vohanková Alena 103326709545alena.vohankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Vrátný Jiří 703326709501jiri.vratny@cuzk.czadministrátor počítačové sítě
Wertheimerová Olga 502326709535olga.wertheimerova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Záveská Kateřina 101326709513katerina.zaveska@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.MladaBoleslav@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

02.08.2019
Na Katastrálním pracovišti Mladá Boleslav byla nově zavedena možnost platby platební kartou na přepážkách podatelny a informací pro veřejnost.

22.05.2019
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu probíhajících stavebních úprav na PODATELNĚ bude ode dne 22. 5. 2019 přesunut příjem podání do kanceláře č. 406 v 1. patře.

03.12.2012
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011 Sb. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.