Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.melnik@cuzk.cz
ostatní podání přízemí, návštěvní hala

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Dana Havlovská306315636350dana.havlovska@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem
Miluše Nogová306315636349kp.melnik@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem
Ivana Titěrová306315636353kp.melnik@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem

Aktuality pracoviště

10.12.2019
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

04.12.2019
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný / vrchní referent oddělení aktualizace KN  Katastrálního pracoviště Mělník"

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.