20211124_Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

24.11.2021

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem"