Oznámení

18.03.2020

Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť:
S účinností ode dne 16. března 2020 platí pro všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj omezení všech úředních hodin:
pondělí  8.00 – 11.00 hodin
středa    8.00 – 11.00 hodin

V rámci těchto úředních hodin budou pouze přijímána podání včetně návrhů na vklad do katastru. Platbu za podání návrhu na vklad bude možno učinit pouze platební kartou nebo bezhotovostně převodem z účtu.
Obecné informace: tel. 327 513 203