Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OR-52/2021-201 Souhlas s opravou právní nástupce Vojtěcha Sýkory, posledně bytem Hostěradice čp.1
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-157/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Furdan
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-166/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Coltofeanu
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-170/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Huráň
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-247/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Veselý
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-317/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Švestková
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-294/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Němec
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška V-186/2021-201 Zastavení řízení Kmeť
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-211/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kříž
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-269/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Majer
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-269/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Majer
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-269/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Martínková
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-5074/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Priton Management S.A., id.č. 79816
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-88/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kmeť
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-33/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Křepelková
Platnost od: 18.02.2021 Platnost do: 05.03.2021

Veřejná vyhláška V-87/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kmeť
Platnost od: 18.02.2021 Platnost do: 05.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Veřejná vyhláška V-10153/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Housa
Platnost od: 17.02.2021 Platnost do: 04.03.2021

Veřejná vyhláška V-334/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kocourek
Platnost od: 15.02.2021 Platnost do: 02.03.2021

Výhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pozemkovými úpravami k.ú. Veliš
Platnost od: 03.02.2021 Platnost do: 03.03.2021

Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť
Platnost od: 16.03.2020  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Informace o revizích katastru
Platnost od: 08.01.2021  

Informace o obnově operátu novým mapováním
Platnost od: 08.01.2021  

Upozornění na uveřejnění Metodické pomůcky ke změnám druhu a způsobu využití pozemku
Platnost od: 25.04.2019 Platnost do: 25.04.2029

Výsledky zeměměřických činností - doplnění podkladů
Platnost od: 11.09.2018  

Aktuality pracoviště

22.02.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

22.02.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

22.02.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí – odborný rada"

Aktuality úřadu

16.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 15. 2. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.