Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4204/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Štěpánková
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-4367/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kněžíková
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-4548/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu právní nástupce Miloslava Kadraby, nar. 27.5.1944
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-4035/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Dědinová
Platnost od: 15.07.2019 Platnost do: 30.07.2019

Veřejná vyhláška V-4141/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Haľko
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 27.07.2019

Veřejná vyhláška V-4240/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Doležel
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 27.07.2019

Veřejná vyhláška V-4088/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Merta
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-4187/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Vondrák
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-4460/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Němec
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-4464/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Rajtr
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-4539/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu Němeček
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Nespery
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 09.08.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Slověnice
Platnost od: 08.07.2019 Platnost do: 30.09.2019

Veřejná vyhláška V-4049/2019-201 Vyrozumění o provedení vkladu SECAPITAL S á.R.L., id.č. B 108305
Platnost od: 08.07.2019 Platnost do: 23.07.2019

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Křížov pod Blaníkem
Platnost od: 28.01.2019 Platnost do: 31.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o zahájení provozu datových schránek katastrálních pracovišť
   

Aktuality

04.04.2017
Informace o obnově operátu novým mapováním naleznete zde

04.04.2017
Informace o revizích katastru naleznete zde