Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OR-361/2020-201 Souhlas s opravou právní nástupce Karla Jelínka, nar. dne 29.03.1898, posledně bytem Blažejovice 28
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška OR-361/2020-201 Souhlas s opravou právní nástupce Marie Jelínkové, nar. 07.12.1897, posledně bytem Blažejovice 28
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška V-1254/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Beňatinská
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška V-1283/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Zamrzlová
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška V-1322/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Papežová
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška V-1367/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Haľko
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška V-1595/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Macková
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška V-1600/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Pojda
Platnost od: 03.04.2020 Platnost do: 18.04.2020

Veřejná vyhláška V-1009/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Urbanová
Platnost od: 31.03.2020 Platnost do: 15.04.2020

Veřejná vyhláška V-1069/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Králová
Platnost od: 31.03.2020 Platnost do: 15.04.2020

Výhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu novým apováním k.ú. Louňovice pod Blaníkem
Platnost od: 31.03.2020 Platnost do: 01.05.2020

Veřejná vyhláška OR-305/2020-201 Souhlas s opravou právní nástupce Josefa Ondráčka, nar. 28.12.1919, posledně bytem Praha 3, Žižkov, Cimburkova 321/23
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška ZDŘ-62/2020-201 Odstranění nesouladu Novák
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-1024/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kovrzek
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-1026/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Novotný
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-1029/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kureš
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-1076/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Bašta
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-1076/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Baštová
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-815/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Javůrek
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-926/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Šteflová
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-970/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Garcia
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-990/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Dufek
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-996/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Javůrek
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 11.04.2020

Veřejná vyhláška V-1155/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Strádalová
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 07.04.2020

Veřejná vyhláška V-842/2020-201 Vyrozumění o provedení vkladu Graefová
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 07.04.2020

Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť
Platnost od: 16.03.2020  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú.Xaverov
Platnost od: 02.03.2020 Platnost do: 31.05.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Bernartice u Dolních Kralovic
Platnost od: 30.01.2020 Platnost do: 30.04.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Borovsko
Platnost od: 30.01.2020 Platnost do: 30.04.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Upozornění na uveřejnění Metodické pomůcky ke změnám druhu a způsobu využití pozemku
Platnost od: 25.04.2019 Platnost do: 25.04.2029

Výsledky zeměměřických činností - doplnění podkladů
Platnost od: 11.09.2018  

Informace o revizích katastru
Platnost od: 04.09.2018  

Informace o obnově operátu novým mapováním
Platnost od: 04.09.2018  

Aktuality pracoviště

20.03.2020

Upozorňujeme na možnost učinit podání bezkontaktně do schránky umístěné u vchodu do budovy (vstupní mezidveří)! Lze tak podat i návrh na vklad v zalepené obálce. Uveďte v podání Váš mail, budeme Vás informovat o přijetí, případně vyzveme k zaplacení poplatku převodem na účet. Schránka je přístupná v pracovní dny od 7 do 15 hod.16.03.2020
Na KP Benešov došlo k omezení úředních hodin. Otevřena je pouze podatelna, vždy v Po a St od 8 - 11 do odvolání.

Informace o průběhu vkladového řízení je možno získat na tel. čísle 317 716 473

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť"

04.04.2017
Informace o obnově operátu novým mapováním naleznete zde

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.