Ozn_vyhl_-vyberoveho_rizeni_KP_PM

25.11.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent – poskytování informací KN PIKN1003,
oddělení dokumentace KN, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město