Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-3/2020-408 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany
Platnost od: 03.07.2020 Platnost do: 20.07.2020

Veřejná vyhláška RO-5/2019-408 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Platnost od: 03.07.2020 Platnost do: 20.07.2020

Veřejná vyhláška RO-6/2019-408 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Platnost od: 03.07.2020 Platnost do: 20.07.2020

Veřejná vyhláška RO-6/2020-408 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany
Platnost od: 03.07.2020 Platnost do: 20.07.2020

Veřejná vyhláška V-2130/2020-408 Zahájení řízení Vlčková
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 17.07.2020

Veřejná vyhláška OR-191/2020-408 Souhlas s opravou Ulč
Platnost od: 01.07.2020 Platnost do: 16.07.2020

Veřejná vyhláška Z-2141/2020-408 Oznámení o provedení zápisu Kellner
Platnost od: 01.07.2020 Platnost do: 16.07.2020

Veřejná vyhláška V-1437/2020-408 Vyrozumění o provedení vkladu Hrušková
Platnost od: 30.06.2020 Platnost do: 15.07.2020

Veřejná vyhláška V-1464/2020-408 Vyrozumění o provedení vkladu Morávková
Platnost od: 30.06.2020 Platnost do: 15.07.2020

Veřejná vyhláška V-1463/2020-408 Vyrozumění o provedení vkladu Mádr
Platnost od: 29.06.2020 Platnost do: 14.07.2020

Veřejná vyhláška V-1522/2020-408 Vyrozumění o provedení vkladu Teplý
Platnost od: 29.06.2020 Platnost do: 14.07.2020

Veřejná vyhláška V-1544/2020-408 Vyrozumění o provedení vkladu Vartsaba
Platnost od: 29.06.2020 Platnost do: 14.07.2020

Veřejná vyhláška V-1824/2020-408 Vyrozumění o provedení vkladu Jílková
Platnost od: 26.06.2020 Platnost do: 11.07.2020

Veřejná vyhláška V-2054/2020-408 Zahájení řízení Soukupová
Platnost od: 26.06.2020 Platnost do: 11.07.2020

Veřejná vyhláška V-1516/2020-408 Obecné obeslání Kubík
Platnost od: 25.06.2020 Platnost do: 10.07.2020

Veřejná vyhláška V-1984/2020-408 Zahájení řízení Lukešová
Platnost od: 22.06.2020 Platnost do: 07.07.2020

Veřejná dražební vyhláška č.j. EX 24090/12-133
Platnost od: 31.03.2020  

Veřejná vyhláška RO-1/2020-408 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Platnost od: 22.01.2020 Platnost do: 10.10.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

28.03.2013
Upozornění pro klienty - povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři.

Aktuality úřadu

11.06.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada - kontrola listin určených k záznamu – KL1501, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.

11.06.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo  
odborný/vrchní referent - návrh zápisu v katastru – NZK1506, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.

Aktuality resortu

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.