Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4023/2019-408 Vyrozumění o provedení vkladu Puliszka
Platnost od: 17.01.2020 Platnost do: 01.02.2020

Veřejná vyhláška V-4023/2019-408 Vyrozumění o provedení vkladu Pulyska
Platnost od: 17.01.2020 Platnost do: 01.02.2020

Veřejná vyhláška V-4038/2019-408 Vyrozumění o provedení vkladu Tichá
Platnost od: 17.01.2020 Platnost do: 01.02.2020

Veřejná vyhláška V-4051/2019-408 Vyrozumění o provedení vkladu Cnota
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-4053/2019-408 Vyrozumění o provedení vkladu Cnota
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-4218/2019-408 Přerušení řízení Rybínová
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-4302/2019-408 Vyrozumění o provedení vkladu Fišer
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 22.01.2020

Veřejná vyhláška V-3998/2019-408 Vyrozumění o provedení vkladu Zajíček
Platnost od: 06.01.2020 Platnost do: 21.01.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

28.03.2013
Upozornění pro klienty - povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři.

Aktuality úřadu

07.01.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Místem výkonu služby je Tachov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2020.
 

07.01.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že obsazuje služební místo Odborný rada – rozhodování o povolení vkladu – RPV0902 v oddělení právních vztahů k nemovitostem na katastrálním pracovišti Plzeň-jih. Služební místo je obsazováno na dobu určitou v režimu pracovního poměru jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
ístem výkonu práce je Plzeň. Předpokládaný nástup: ihned nebo podle dohody.

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.