Kontakty

Typ Telefon
ústředna 377162111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Šiková Ludmila Ing. CV321377162165ludmila.sikova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Kasalová Václava 325377162228vaclava.kasalova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace (zastupující)
Pacholíčková Petra Bc. 308377162248petra.pacholickova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace
Průchová Alena Mgr. 416377162164alena.pruchova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.plzen-mesto@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Dne 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem na účet nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.