Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Revize kú Žernovník u Dolního Jamného
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 30.04.2020

Revize kú Dolní Jamné
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 30.04.2020

Revize kú Světec u Dolního Jamného
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 30.04.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2018-435 Ozn. obci o dok. a námitkách Obec Všehrdy
Platnost od: 21.02.2020 Platnost do: 07.04.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2018-435 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Jánský
Platnost od: 21.02.2020 Platnost do: 07.04.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

16.03.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice v návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření upravuje provoz pracoviště.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.