30.11.2012

30.11.2012

Upozornění pro klienty - povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři.