Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.domazlice@cuzk.cz
Poskytování údajů z katastru přízemí, č. dv. 101 informace
Ostatní podání přízemí č.dv. 102 podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Pavel Vondraš202379410230
pavel.vondras@cuzk.czŘeditel katastrálního pracoviště
Libuše Hanáčíková204379410251
libuse.hanacikova@cuzk.czPotvrzování GP
Zdeňka Hornová201379410244
zdenka.hornova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Ing. Marie Humlová205379410257
marie.humlova@cuzk.czPotvrzování GP
Bc. Daniel Klement212379410243
daniel.klement@cuzk.czObnova katastrálního operátu
Helena Sokolová105, 102379410241
helena.sokolova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Ing. Lenka Vondrašová211379410264
Lenka.Vondrasova@cuzk.czPotvrzování GP
Lenka Zábranská102379410231
lenka.zabranska@cuzk.czZápisy v řízení V a Z

Aktuality pracoviště

24.11.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje na možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.

Aktuality úřadu

04.03.2021
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy VKM0901, oddělení aktualizace a dokumentace KN, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.
 

15.02.2021
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO1003, oddělení aktualizace KN, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"