Kontakty

Typ Telefon
ústředna 379410231

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Vondraš Pavel Ing. CV201379410230pavel.vondras@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Krbec Petr Bc. 208379410234petr.krbec@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Ševčík Jiří Ing. 209379410232jiri.sevcik@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Vorlíčková Barbora Mgr. 103379410235barbora.vorlickova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Krbec Petr Bc. 208
379410234
petr.krbec@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Ševčík Jiří Ing. 209
379410232
jiri.sevcik@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Sokolová Helena 105, 102
379410241
kp.domazlice@cuzk.czpříjem el. podání
Vondraš Pavel Ing. 201
379410230
pavel.vondras@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Vorlíčková Barbora Mgr. 103
379410235
barbora.vorlickova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Zábranská Lenka 102
379410231
kp.domazlice@cuzk.czpříjem el. podání, podatelna KP

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.domazlice@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

07.01.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že obsazuje služební místo Odborný rada – rozhodování o povolení vkladu – RPV0902 v oddělení právních vztahů k nemovitostem na katastrálním pracovišti Plzeň-jih. Služební místo je obsazováno na dobu určitou v režimu pracovního poměru jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
ístem výkonu práce je Plzeň. Předpokládaný nástup: ihned nebo podle dohody.

07.01.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Místem výkonu služby je Tachov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2020.
 

Aktuality resortu

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.