VŘ OL

12.06.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu.