Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.prostejov@cuzk.cz
GPL (samostatné) dveře č. 107
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat dveře č. 109
ústní podání dveře č. 109

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Andrea Jančíková223582302528
andrea.jancikova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
DiS. Hana Melková204582302537
hana.melkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Jitka Nedělníková313582302530
jitka.nedelnikova@cuzk.czzápis do protokolu řízení V a Z
Marcela Ondráčková312582302534
marcela.ondrackova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Dagmar Popelková312582302533
dagmar.popelkova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

12.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 15. 2. 2021 je provedena změna úředních hodin na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj.

Úřední hodiny jsou stanoveny takto:
Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
Středa   8:00 – 17:00 hodin


Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu (PDF)

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"