Nové mapování

21.01.2020

Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Bocanovice,
Český Puncov,
Hrčava,
Kojkovice u Třince,
Komorní Lhotka,
Ropice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Bystřice nad Olší,
Jablunkov.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.