Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.opava@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí - hala

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Andrea BaránkováPK553698261
andrea.barankova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ladislav Brůžička150553698148
ladislav.bruzicka@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Ludmila Cibulková111553698155
ludmila.cibulkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Simona Drozdová157553698142
simona.drozdova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Ing. Marie Jiráková158553698145
marie.jirakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Radana Leifertová32553698237
radana.leifertova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Alexandra Špičáková111553698276
alexandra.spicakova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Blanka Trojančíková44553698245
blanka.trojancikova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ing. Bc. Monika Kaňoková121553698280
monika.kanokova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Dana Lišková108553698262
dana.liskova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Bořek Pojeta120553698125
borek.pojeta@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Anna Rolná142553698146
anna.rolna@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Lenka Štencková109553698264
lenka.stenckova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Dáša Viktorinová120553698147
dasa.viktorinova@cuzk.czasistentka ředitele katastrálního pracoviště
Bc. Pavla Vítková17553698236
pavla.vitkova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Aktuality pracoviště

12.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 15. 2. 2021 je provedena změna úředních hodin na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí 8:00 – 17:00 hodin,
středa  8:00 – 17:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky, sběrný box). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Opava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Brumovice u Opavy,
Gručovice,
Lesní Albrechtice,
Štítina,
Větřkovice u Vítkova.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Darkovičky,
Dolní Životice,
Chuchelná,
Komárov u Opavy,
Markvartovice,
Otice,
Píšť,
Rohov,
Sudice,
Šilheřovice,
Štěpánkovice,
Velké Hoštice,
Vítkov.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"