Seznam k. ú. s probíhající obnovou operátu a revizemi katastru v působnosti KP Opava

23.04.2019

Katastrální pracoviště Opava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Brumovice u Opavy,
Jančí,
Nové Sedlice,
Strahovice,
Vršovice u Opavy.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:
Děhylov,
Dobroslavice,
Těškovice,
Vítkov,
Vlaštovičky.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.