Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.njicin@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí budovy

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Dana Fojtíková003556312911
dana.fojtikova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ing. Bc. Dagmar Glogarová2556312940
dagmar.glogarova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Pavla Hudecová28a556312974
pavla.hudecova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Mgr. Vilma Jagošová4556312913
vilma.jagosova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Mgr. Nevena Janyšková10556312944
nevena.janyskova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Šárka Kabeláčová14556312914
sarka.kabelacova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ing. Petr Kriške010556312964
petr.kriske@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Svatava Kudělková016556312965
svatava.kudelkova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Mgr. Martin Kývala3556312946
martin.kyvala@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Bohuslava Mičková5556312910
bohuslava.mickova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Bc. Andrea Morávková28b556312966
andrea.moravkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Bc. Alena Němcová23556312969
alena.nemcova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Monika Pernická28b556312966
monika.pernicka@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Marie Podstavková015556312924
marie.podstavkova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ivana Seidlerová1556312950
ivana.seidlerova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Jana Schenková003556312913
jana.schenkova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ivana Schmollerová12a556312960
ivana.schmollerova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Bc. Petra Smilková29556312920
petra.smilkova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Bc. Zuzana Švidrnoch016556312963
zuzana.svidrnoch@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Marie Teglová1556312952
marie.teglova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Mgr. Petra Ticháčková015556312949
petra.tichackova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Petra Vafková7556312947
petra.vafkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

06.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 8. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Nový Jičín provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Nový Jičín informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Jakubčovice nad Odrou,
Jílovec,
Jistebník,
Luboměř,
Lukavec u Bílovce,
Mošnov,
Nová Horka,
Stará Ves u Bílovce,
Velké Albrechtice,
Větřkovice u Lubiny,
Výškovice u Slatiny.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Nový Jičín - Dolní Předměstí,
Nový Jičín - Horní Předměstí,
Polouvsí,
Štramberk,
Závišice,
Žilina u Nového Jičína.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.