Kontakty

Typ Telefon
Pokladna 556312914
ústředna 556312911

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mičková Bohuslava Ing. CV5556312910bohuslava.mickova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Glogarová Dagmar Ing. Bc. 2556312940dagmar.glogarova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Sehnálek Stanislav Ing. 016556312963stanislav.sehnalek@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Smilková Petra Ing. Bc. 29556312920petra.smilkova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

podkladyGP.novyjicin@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 
vfk.novyjicin@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

21.01.2020
Katastrální pracoviště Nový Jičín informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Jakubčovice nad Odrou,
Jistebník,
Lukavec u Bílovce,
Mošnov,
Stará Ves u Bílovce,
Velké Albrechtice,
Větřkovice u Lubiny,
Výškovice u Slatiny.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Dub u Nového Jičína,
Hodslavice,
Klokočov u Příbora,
Polouvsí,
Štramberk,
Žilina u Nového Jičína.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.