Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.krnov@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 7/2 přízemí budovy

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Lýdie Čanecká 7554684971
lydie.canecka@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Marcela Horáková109554684977
marcela.horakova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Tomáš Kašpar125554684988
tomas.kaspar@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Mgr. Hana Koutná106554684973
hana.koutna@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Mgr. Libor Kutra108554684972
libor.kutra@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Bc. Petra Novotná110554684985
petra.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Bc. Naděžda Pafčugová111554684974
nadezda.pafcugova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Pavlína Ručková7554684971
pavlina.ruckova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Miroslava Sanetříková3/1554684989
miroslava.sanetrikova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Lenka Válková8554684975
lenka.valkova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

12.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 15. 2. 2021 je provedena změna úředních hodin na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí 8:00 – 17:00 hodin,
středa  8:00 – 17:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky, sběrný box). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Krnov informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Brantice,
Dubnice,
Hlinka,
Hošťálkovy,
Jindřichov ve Slezsku,
Vraclávek.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Krnov-Horní Předměstí.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"