Přerušení dodávky el. energie na KP Krnov

09.08.2019

Vážení klienti,
Dne 14.8.2019 a dne 26.8.2019 přeruší společnost ČEZ Distribuce, a.s. Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálnímu pracovišti Krnov dodávku elektřiny v době od 7:15 do 18:00.
Z uvedeného důvodu budou v čase od 8:00 do 17:00 služby v budově Katastrálního pracoviště Krnov omezeny pouze na přijetí podání vkladu na podatelně a přijetí žádosti o poskytnutí informací z katastru nemovitostí. Úhradu správního poplatku je možné provést převodem z účtu nebo v hotovosti.