Podání KP Krnov

19.03.2020

Vážení klienti, z důvodu omezeného rozsahu úředních hodin stanoveného Usnesením Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 217 vám umožňujeme doručovat podání i mimo stanovené úřední hodiny pro veřejnost do uzavřené schránky, která je umístěna u vstupu do budovy Katastrálního pracoviště Krnov.
Je nutné dodržovat následující:
Vhazujte pouze podání v zalepené obálce.
Podání musí být podepsáno.
Uveďte na své podání e-mail, na který bude přijetí podání potvrzeno a telefonní číslo.
Upozorňujeme vás, že:
Schránka bude vybírána každý pracovní den v 8:00 a 12:00 hodin.
Správní poplatek je možné uhradit převodem na účet na základě výzvy k úhradě.
Okamžikem přijetí podání bude okamžik výběru schránky.