Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:

23.04.2019


Katastrální pracoviště Karviná informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá v katastrálních územích

Ráj
Český Těšín

revize katastru nemovitostí. Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního a katastrálního úřadu.