Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:

23.04.2019

Katastrální pracoviště Karviná informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:

Český Těšín.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.