Nové mapování a revize

15.01.2021

Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Čeladná,
Janovice,
Nošovice,
Raškovice,
Vojkovice,
Vyšní Lhoty.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Místek,
Paskov.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.