Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.bruntal@cuzk.cz
všechna ostatní podání podatelna, 1. patro, č. 206

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Miroslav Haša 215554721112
miroslav.hasa2@cuzk.czŘeditel katastrálního pracoviště
Mgr. Milena Darmovzalová208554721132
milena.darmovzalova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Kateřina Dolanská218554721129
katerina.dolanska@cuzk.cz Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Jana Hladká218554721122
jana.hladka@cuzk.cz Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Dagmar Holanová315554721134
dagmar.holanova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Ing. Tomáš Andrýsek213554721141
tomas.andrysek@cuzk.czOddělení aktualizace a dokumentace KN
Martina Majková218554721125
martina.majkova@cuzk.cz Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Oldřich Vašíček219554721115
oldrich.vasicek@cuzk.czOddělení aktualizace a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

30.04.2020
Od 4. května 2020 dochází k obnovení standardního rozvrhu úředních hodin, tj. na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 12:00 hodin. I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky).
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.
 

21.01.2020
Katastrální pracoviště Bruntál informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Karlov pod Pradědem,
Karlovice ve Slezsku,
Malá Morávka,
Světlá ve Slezsku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Bruntál-město,
Ludvíkov pod Pradědem.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.