seznam k. ú. s probíhající obnovou KO novým mapováním nebo revízí údajů KN

15.04.2019

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:

 

Ryžoviště (termín dokončení -  11/2019)

Karlovice ve Slezsku (termín dokončení -  10/2021)

Malá Morávka (termín dokončení -  11/2021)
Karlov pod Pradědem (termín dokončení -  06/2022)

 

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:

 

Železná pod Pradědem (termín dokončení -  11/2019)