STOP-STAV v k.ú. Horní Branná

19.01.2023

V katastrálním území Horní Branná byl vyhlášen ke dni 19.1.2023 STOP-STAV pro všechny zápisy do katastru (vklady a záznamy)do doby zplatnění obnoveného katastrálního operátu mapováním. Listiny budou pouze přijaty a zaplombovány.
Geodetickou veřejnost tímto žádáme, aby danému STOP-STAVU přizpůsobili plánované, nebo rozpracované zakázky v tomto katastrálním území.