Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Všeň

03.06.2019

Dne 31. 5. 2019 byla v k. ú. Všeň vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu novým mapováním.
Tímto se také ruší STOP- stav pro všechny zápisy do katastru (vklady a záznamy)  a rezervace nových parcelních čísel..