Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.09.2019  

   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška PD-4066/2021-505 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, KP Liberec
Platnost od: 04.03.2021 Platnost do: 06.04.2021

Veřejná vyhláška V-1106/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Božoňová
Platnost od: 03.03.2021 Platnost do: 18.03.2021

Veřejná vyhláška V-12104/2020-505 Vyrozumění o provedení vkladu Literová
Platnost od: 03.03.2021 Platnost do: 18.03.2021

Veřejná vyhláška V-12248/2020-505 Vyrozumění o provedení vkladu Kysilková
Platnost od: 03.03.2021 Platnost do: 18.03.2021

Veřejná vyhláška PD-2401/2021-505 Postoupení řízení Palme
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-10429/2020-505 Vyrozumění o provedení vkladu Kozák
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-11095/2020-505 Zastavení řízení Mason
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-122/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Kapešová
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-12240/2020-505 Vyrozumění o provedení vkladu Školák
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-12260/2020-505 Vyrozumění o provedení vkladu Janda
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-166/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Zmítko
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-297/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Procházková
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-3/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Daněk
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-36/2021-505 Obecné obeslání Daněk
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-854/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Kertészová
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška V-964/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Svobodová
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška Z-542/2021-505 Výzva k doplnění Bradáč
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-403/2014-505 Obecné obeslání Čech
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 16.03.2021

Dražební vyhláška - Zdeněk Sekyra
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 09.04.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Dražební vyhláška - Stanislav Mach
Platnost od: 15.02.2021 Platnost do: 18.03.2021

Veřejná vyhláška V-9581/2020-505 Vyrozumění o provedení vkladu Sakáč
Platnost od: 05.01.2021 Platnost do: 20.11.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 27.01.2020  

Přehled starých náčrtů KMD formou výkresů DGN verze 7
Platnost od: 01.02.2019  

Digitalizovaná katastrální území
Platnost od: 30.01.2018  

Aktuality pracoviště

15.02.2021
Podání se zasílají poštou. Osobně přinesená vkládejte do schránky u vchodu - veškeré žádosti včetně návrhů na vklad. Uveďte eMail, zašleme Vám platební údaje a potvrzení o převzetí (např. kopii s podacím razítkem). Vkládejte v uzavřené obálce max. A4, vybíráme průběžně každý den. Zkontrolujte, zda je návrh na vklad podepsaný.
Podrobnosti zde.
Návrh na vklad: aplikace.
Podrobnosti o elektronickém podání.

Aktuality úřadu

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


30.10.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 jsou úřední hodiny Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj stanoveny na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V souladu s výše citovaným usnesením Vlády České republiky je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Za uvedeným účelem žádáme klienty o upřednostnění kontaktu na dálku s využitím datové schránky, e-mailu, telefonu a zejména prostřednictvím sběrného boxu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"