Výběrové řízení

12.10.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Liberec.