Podepsaný návrh na vklad

23.03.2020

Podání se zasílají poštou. Osobně přinesená vkládejte do schránky u vchodu - veškeré žádosti včetně návrhů na vklad. Uveďte eMail, zašleme Vám platební údaje a potvrzení o převzetí (např. kopii s podacím razítkem). Potvrzení eMailem akceptují i banky pro  zástavní smlouvy. Vkládejte v uzavřené obálce max. A4, vybíráme průběžně každý den do 15, v pátek do 12 hod.
Zkontrolujte, zda je návrh na vklad podepsaný.
Podrobnosti zde
Návrh na vklad: aplikace.
Podrobnosti o elektronickém podání.
Děkujeme za pochopení.