Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.09.2019  

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-6319/2022-501 Vyrozumění o provedení vkladu Kaldarar
Platnost od: 25.11.2022 Platnost do: 10.12.2022

Veřejná vyhláška V-7137/2022-501 Vyrozumění o provedení vkladu Hölzl Honzíková
Platnost od: 25.11.2022 Platnost do: 10.12.2022

Veřejná vyhláška PD-14924/2022-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 23.11.2022 Platnost do: 12.01.2023

Veřejná vyhláška PD-14144/2022-501 Obecné obeslání Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
Platnost od: 04.11.2022 Platnost do: 08.12.2022

Veřejná vyhláška PD-13173/2022-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 19.10.2022 Platnost do: 14.12.2022

Veřejná vyhláška RO-6/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 30.06.2023

Veřejná vyhláška RO-1/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška RO-2/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.12.2022

Veřejná vyhláška RO-3/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.12.2022

Veřejná vyhláška RO-4/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.12.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 04.03.2022  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Specialista/specialistka GIS.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

14.11.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2022) je k dispozici ke stažení.