Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.09.2019  

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-5219/2021-501 Vyrozumění o provedení vkladu Kotov
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 23.10.2021

Veřejná vyhláška V-6310/2021-501 Vyrozumění o provedení vkladu Tran Thi
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 23.10.2021

Veřejná vyhláška V-6439/2021-501 Vyrozumění o provedení vkladu Apston Capital Ltd., id. č. 00408579
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 23.10.2021

Veřejná vyhláška Z-3130/2021-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 24.11.2021

Veřejná vyhláška Z-2747/2021-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 01.09.2021 Platnost do: 27.10.2021

Veřejná vyhláška Z-2748/2021-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 01.09.2021 Platnost do: 27.10.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Veřejná vyhláška RO-2/2021-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 12.01.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška RO-3/2021-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 12.01.2021  

Veřejná vyhláška RO-4/2021-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 12.01.2021  

Veřejná vyhláška RO-5/2021-501 Oznámení obci o revizi Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
Platnost od: 12.01.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška RO-1/2021-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 05.01.2021 Platnost do: 30.06.2022

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 27.01.2020  

Digitalizovaná katastrální území
Platnost od: 30.01.2018  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.