Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ceskalipa@cuzk.cz
všechna ostatní podání kancelář č. 114, přízemí podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jana Caltová316487714744
jana.caltova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Irena Čermáková114487714701
irena.cermakova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Hana Eichlerová308487714736
hana.eichlerova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN, elektronická podatelna KP
Ing. Zdeňka Horáčková313487714739
Zdenka.Horackova@cuzk.czRada - potvrzování geometrických plánů
Lucie Kamínková115487714707
lucie.kaminkova@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Ing. Kateřina Hejlová313487714743
Katerina.Hejlova@cuzk.czRada - potvrzování geom. plánů, obnova kat. operátu
Ing. Jarmila Koňáková319487714731
Jarmila.Konakova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Pavlína Kubištová216487714740
pavlina.kubistova@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Ing. Ludmila Kutišová118487714716
ludmila.kutisova@cuzk.czOdborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN, informatik KP
Lenka Mrázková114487714717
lenka.mrazkova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Pavel Otřísal317487714738
pavel.otrisal.@cuzk.czOdborný referent - oprava chyb v kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů
Zuzana Šimanovská312487714712
zuzana.simanovska@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Monika Šťastná119487714723
monika.stastna@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Ing. Jan Synák318487714748
jan.synak@cuzk.czOdborný rada - vedoucí oddělení aktualizace KN
Monika Vejvodová119487714722
monika.vejvodova@cuzk.czOdborný referent - zástupce vedoucí oddělení dokumentace KN
Ing. Bc. Miroslav Vilímek220487714735
miroslav.vilimek@cuzk.czOdborný rada - ředitel katastrálního pracoviště
Simona Vyskočilová217487714713
simona.vyskocilova@cuzk.czVrchní referent - rozhodování o návrzích na vklad, kontrola zápisů v KN
Petra Wahová314487714733
petra.wahova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů

Aktuality pracoviště

15.02.2021
S účinností od 15.02.2021 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00
V souladu s vládními opatřeními je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Za uvedeným účelem žádáme klienty o upřednostnění kontaktu na dálku s využitím datové schránky, e-mailu, telefonu a zejména prostřednictvím sběrného boxu (podrobnosti níže v Aktualitách pracoviště).
Kontakty katastrálního pracoviště jsou zveřjněny na úvodní stránce. Kontakty na zaměstnance pracoviště naleznete ZDE
Děkujeme za pochopení.


09.10.2020
Vážení klienti,
v zádveří budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa je umístěna schránka, do které lze v zalepené obálce vhazovat podání určené katastrálnímu úřadu (návrhy na zápis práv a jiných údajů do katastru), a to i mimo v nouzovém režimu stanovené úřední hodiny.

Schránka je přístupná takto: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 14 hodin, pátek od 8 do 12 hodin. Schránka se vybírá každou celou hodinu, počínaje 9 hodinou. Potvrzení o přijetí podání (včetně skenu první stránky návrhu na vklad s otiskem podacího razítka v případě podání návrhu na vklad), obdržíte na e-mail, který prosím uvádějte v návrhu (podání). Na tento e-mail Vám bude zaslán podklad pro platbu (v případě, že je podání návrhu zpoplatněno) tak, abyste mohli provést platbu bezhotovostně prostřednictvím Vaší banky.

Vzhledem k tomu, že schránka je umístěna v zádveří vstupu do budovy, není zde možnost vyplnění návrhu na vklad a ani zde nejsou umístěny formuláře návrhu na vklad tak, jako na podatelně, a to z důvodu, aby se v prostoru nikdo nezdržoval delší dobu. Pokud potřebujete vyplnit návrh na vklad, případně jiný formulář, využijte prosím zejména elektronickou aplikaci na adrese: https://www.cuzk.cz/Fornulare-a-elektronicka-podani resp. na adrese: https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx.

Prosíme, nevhazujte v obálce hotovost, platbu zaplaťte bezhotovostně na výzvu resp. podklad pro platbu, který Vám bude zaslán na e-mail!

Děkujeme za pochopení. 


Aktuality úřadu

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


30.10.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 jsou úřední hodiny Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj stanoveny na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V souladu s výše citovaným usnesením Vlády České republiky je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Za uvedeným účelem žádáme klienty o upřednostnění kontaktu na dálku s využitím datové schránky, e-mailu, telefonu a zejména prostřednictvím sběrného boxu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"