Kontakty

Typ Telefon
ústředna 487714700

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíSynák Jan Ing.487714748
jan.synak@cuzk.cz
318
Odborný rada - vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem, zástupce ředitele KPStejskalová Kateřina Mgr.487714715
katerina.stejskalova@cuzk.cz
213
Odborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN, informatik KPKutišová Ludmila Ing.487714716
ludmila.kutisova@cuzk.cz
118
Odborný rada - ředitel katastrálního pracovištěVilímek Miroslav Ing. Bc.CV487714735
miroslav.vilimek@cuzk.cz
220

Aktuality úřadu

27.07.2022
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dne 5. 9. 2022 bude zahájena revize katastru nemovitostí v katastrálním území Manušice a potrvá přibližně do 30. 6. 2023. Podrobnosti viz úřední deska (sp. zn. RO-6/2022-501).


Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.