Kontakty

Typ Telefon
ústředna 487714700

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíSynák Jan Ing.487714748
jan.synak@cuzk.cz
318
Odborný rada - vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem, zástupce ředitele KPStejskalová Kateřina Mgr.487714715
katerina.stejskalova@cuzk.cz
213
Odborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN, informatik KPKutišová Ludmila Ing.487714716
ludmila.kutisova@cuzk.cz
118
Odborný rada - ředitel katastrálního pracovištěVilímek Miroslav Ing. Bc.CV487714735
miroslav.vilimek@cuzk.cz
220

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bláha Daniel Bc. 211
487714708
daniel.blaha@cuzk.czRada - rozhodování o návrzích na vklad
Caltová Jana Ing. 316
487714744
jana.caltova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Čapková Martina 215
487714749
martina.capkova@cuzk.czRada - rozhodování o návrzích na vklad
Čermáková Irena 114
487714701
irena.cermakova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Černá Dagmar 117
487714700
dagmar.cerna@cuzk.czOdborný referent - obsluha tel. ústředny, dokumentace KP
Eichlerová Hana 308
487714736
hana.eichlerova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN, elektronická podatelna KP
Gšventnerová Lenka 217
487714703
lenka.gsventnerova@cuzk.czVrchní referent - kontrola zápisů v KN
Horáčková Zdeňka Ing. 313
487714739
Zdenka.Horackova@cuzk.czRada - potvrzování geometrických plánů
Horčičková Renata 319
487714721
renata.horcickova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, revize KN
Jech Josef 109
487714704
josef.jech@cuzk.czSprávce budovy KP, řidič
Jelenová Marie 219
487714714
marie.jelenova@cuzk.czOdborný referent - ekonom - asistent
Kamínková Lucie 115
487714707
lucie.kaminkova@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Hejlová Kateřina Ing. 313
487714743
Katerina.Hejlova@cuzk.czRada - potvrzování geom. plánů, obnova kat. operátu
Koňáková Jarmila Ing. 319
487714731
Jarmila.Konakova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Kubištová Pavlína 216
487714740
pavlina.kubistova@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Lišková Monika Ing. 210
487714741
monika.liskova@cuzk.czOdborný rada - zást. ved. oddělení právních vztahů k nem.
Mrázková Lenka 114
487714717
lenka.mrazkova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Neumayerová Ludmila 316
487714718
ludmila.neumayerova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, revize KN
Nováková Pavlína 309
487714742
pavlina.novakova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN
Otřísal Pavel 317
487714738
pavel.otrisal@cuzk.czOdborný referent - oprava chyb v kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů
Ptáček Marek 328
487714732
marek.ptacek@cuzk.czVrchní referent - kontrola zápisů v KN
Rajsiglová Michaela 214
487714750
michaela.rajsiglova@cuzk.czRada - rozhodování o návrzích na vklad
Rimplová Eva 116
487714719
eva.rimplova@cuzk.czOdborný referent - dokumentátorka KP
Šafařík Václav 207
487714747
vaclav.safarik@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Šimanovská Zuzana 312
487714712
zuzana.simanovska@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Šťastná Monika 119
487714723
monika.stastna@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Vávrová Michaela 209
487714710
michaela.vavrova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN
Vejvodová Monika 119
487714722
monika.vejvodova@cuzk.czOdborný referent - zástupce vedoucí oddělení dokumentace KN
Vyskočilová Simona 217
487714713
simona.vyskocilova@cuzk.czVrchní referent - rozhodování o návrzích na vklad, kontrola zápisů v KN
Wahová Petra 314
487714733
petra.wahova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.ceskalipa@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

09.04.2021
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že od pondělí 12. 4. 2021 se obnovují úřední hodiny platné před vyhlášením nouzového stavu, tedy:
pondělí a středa 8:00 - 17:00,
úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00,
pátek 8:00 - 12:00.


Aktuality úřadu

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 se mění úřední hodiny. Podrobnější informace na stránkách jednotlivých pracovišť.

Aktuality resortu

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
 

20.04.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2021) je k dispozici ke stažení.

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.