Vyhlášení platnosti - nové mapování na části k. ú. Cvikov (sever)

10.09.2019

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dnem 10. 9. 2019 vyhlásil platnost obnoveného katastrálního operátu novým mapováním na zbývající části katastrálního území Cvikov (sever). Podrobnosti viz úřední deska sp. zn. OO-1/2019-501.