Kontakty

Typ Telefon
fax 495512631
ústředna 499316111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitelka katastrálního pracovištěKramářová Olga Ing. Bc. CV499316128
olga.kramarova@cuzk.cz
301
Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostemPetera Martin Ing. Bc.499316112
martin.petera@cuzk.cz
410
Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíPuschmannová Šárka Ing.499316125
sarka.puschmannova@cuzk.cz
328

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Matějková Stanislava 204
499316135
stanislava.matejkova@cuzk.czdokumentátor
Vízková Jitka 302
499316131
jitka.vizkova@cuzk.czekonom-sekretář

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.trutnov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

11.11.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení.

11.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most.

05.11.2019
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.