Kontakty

Typ Telefon
fax 495512631
ústředna 499316111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitelka katastrálního pracovištěKramářová Olga Ing. Bc.CV499316128
olga.kramarova@cuzk.cz
301
Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostemPetera Martin Ing. Bc.499316112
martin.petera@cuzk.cz
410
Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíKuldová Klára Bc.499316115
klara.kuldova@cuzk.cz
329
Vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíPuschmannová Šárka Ing.499316125
sarka.puschmannova@cuzk.cz
328

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Matějková Stanislava 505
budova ÚZSVM
737274229
stanislava.matejkova@cuzk.czdokumentátor
Vízková Jitka 304
499316131
jitka.vizkova@cuzk.czekonom-sekretář

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.trutnov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

01.07.2021
OZNÁMENÍ
o provozu katastrálního pracoviště


Od 01.07.2021 do 28.02.2023 bude probíhat postupná rekonstrukce interiéru budovy katastrálního pracoviště po dílčích etapách, vždy v rozsahu jednoho nadzemního podlaží. Budova zůstává otevřena pro veřejnost v plném rozsahu, byť při omezení stavbou. Věříme, že po dobu stavebních prací nedojde při provádění stavebního záměru k žádnému nežádoucímu jevu, který by ovlivnil poskytování služeb veřejnosti.
Více informací v příloze.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.