Kontakty

Typ Telefon
fax 495512631
ústředna 499316111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitelka katastrálního pracovištěKramářová Olga Ing. Bc. CV499316128
olga.kramarova@cuzk.cz
405
Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíKuldová Klára Bc.499316115
klara.kuldova@cuzk.cz
406
Vedoucí oddělení právních vztahů
k nemovitostem
Petera Martin Ing. Bc.499316112
martin.petera@cuzk.cz
204
Vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíPuschmannová Šárka Ing.499316125
sarka.puschmannova@cuzk.cz
407

Zaměstnanci

Údaje budou doplněny...
Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Aktuality pracoviště

01.07.2021
OZNÁMENÍ
o provozu katastrálního pracoviště


Od 01.07.2021 do 28.02.2023 bude probíhat postupná rekonstrukce interiéru budovy katastrálního pracoviště po dílčích etapách, vždy v rozsahu jednoho nadzemního podlaží. Budova zůstává otevřena pro veřejnost v plném rozsahu, byť při omezení stavbou. Věříme, že po dobu stavebních prací nedojde při provádění stavebního záměru k žádnému nežádoucímu jevu, který by ovlivnil poskytování služeb veřejnosti.
Více informací v příloze.

Aktuality úřadu

27.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2022

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.