Kontakty

Typ Telefon
fax 495512631
ústředna 499316111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitelka katastrálního pracovištěKramářová Olga Ing. Bc.CV499316128
olga.kramarova@cuzk.cz
301
Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostemPetera Martin Ing. Bc.499316112
martin.petera@cuzk.cz
410
Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíKuldová Klára Bc.499316115
klara.kuldova@cuzk.cz
329
Vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíPuschmannová Šárka Ing.499316125
sarka.puschmannova@cuzk.cz
328

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Matějková Stanislava 505
budova ÚZSVM
737274229
stanislava.matejkova@cuzk.czdokumentátor
Vízková Jitka 304
499316131
jitka.vizkova@cuzk.czekonom-sekretář

Aktuality pracoviště

30.11.2021
Vážení klienti,
s účinností od 01. 12. 2021 je na Katastrálním pracovišti Trutnov instalována schránka pro příjem podání. Tato schránka je určena pro bezkontaktní podání návrhů na vklad a dalších písemností určených tomuto pracovišti. Schránka je pravidelně vybírána, okamžikem podání je okamžik výběru schránky. Příjem podání bude potvrzen spolu s případným podkladem pro platbu správního poplatku na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.

01.07.2021
OZNÁMENÍ
o provozu katastrálního pracoviště


Od 01.07.2021 do 28.02.2023 bude probíhat postupná rekonstrukce interiéru budovy katastrálního pracoviště po dílčích etapách, vždy v rozsahu jednoho nadzemního podlaží. Budova zůstává otevřena pro veřejnost v plném rozsahu, byť při omezení stavbou. Věříme, že po dobu stavebních prací nedojde při provádění stavebního záměru k žádnému nežádoucímu jevu, který by ovlivnil poskytování služeb veřejnosti.
Více informací v příloze.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

26.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.