Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rychnovnk@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí přepážka A

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Libor Čermák234494389116
libor.cermak@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Ing. Jitka Dubská116494389136
jitka.dubska@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace
Monika Chaloupková212494389149
monika.chaloupkova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Jiří Jasanský305494389110
jiri.jasansky@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Šárka Jiskrová306494389111
sarka.jiskrova@cuzk.czekonom-sekretář
Marcela Lasáková220494389155
marcela.lasakova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Lada Marková236494389118
lada.markova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Miloslav Šabata230494389121
miloslav.sabata@cuzk.czreferent oddělení dokumentace
Martina Ungrádová113494389123
martina.ungradova@cuzk.czreferent oddělení dokumentace
Věra Valentová101494389127
vera.valentova@cuzk.czpodatelna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Stanislav Vašata209494389112
stanislav.vasata@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

15.02.2021
Přijetí krizových opatření:
v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření oznamuje Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, že všechna katastrální pracoviště v jeho územní působnosti mají nadále omezeny služby vyžadující přímý kontakt s veřejností.
Na Katastrálních pracovištích Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou Trutnov jsou úřední hodiny stanoveny takto:
pondělí 8:00–17:00
středa 8:00–17:00

Více podrobností v oznámení.

02.11.2020
Vážení klienti,
na pracovištích Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj v Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Náchodě a Trutnově byly instalovány Schránky pro příjem podání. Tyto schránky jsou určeny pro bezkontaktní podání návrhů na vklad a dalších písemností určených těmto pracovištím. Schránky jsou pravidelně vybírány, okamžikem podání je okamžik výběru schránky. Příjem podání bude potvrzen spolu s případným podkladem pro platbu správního poplatku na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.