Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rychnovnk@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí přepážka A

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Libor Čermák234494389116
libor.cermak@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Martin Čtvrtečka331494389122
martin.ctvrtecka@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Ing. Jitka Dubská116494389136
jitka.dubska@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace
Ing. Jiří Jasanský305494389110
jiri.jasansky@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Pavlína Klapalová212494389149
pavlina.klapalova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Lenka Konečná334494389146
lenka.konecna2@cuzk.czspráva dokumentace katastru
Marcela Lasáková220494389155
marcela.lasakova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Luboš Matějka117494389148
lubos.matejka@cuzk.czspráva dokumentace katastru
Věra Valentová101494389127
vera.valentova@cuzk.czpodatelna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Stanislav Vašata209494389112
stanislav.vasata@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.