Kontakty

Typ Telefon
fax 495512631
ústředna 494389111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitel katastrálního pracoviště Jasanský Jiří Ing. CV494389110
jiri.jasansky@cuzk.cz
305
Vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíDubská Jitka Ing.494389136
jitka.dubska@cuzk.cz
116
Vedoucí oddělení právních vztahů
k nemovitostem
Mondíková Zuzana Ing. Bc.494389137
zuzana.mondikova@cuzk.cz
215
Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíVašata Stanislav Bc.494389112
stanislav.vasata@cuzk.cz
209

Zaměstnanci

Údaje budou doplněny...
Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

27.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2022

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.