Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality