Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.01.2020  

Informace o BPEJ
Platnost od: 20.08.2018  

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-1/2021-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 02.03.2021 Platnost do: 17.03.2021

Veřejná vyhláška V-928/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu právní nástupce nabyvatele Karel Jelínek
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 12.03.2021

Veřejná vyhláška V-1169/2021-602 Rozhodnutí o povolení vkladu Krylová
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-1169/2021-602 Rozhodnutí o povolení vkladu Krylová 2
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Veřejná vyhláška V-12395/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Lokvenc
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-12862/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Saluková
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-13123/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Vitko
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-13154/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Bělina
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-13161/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Rakušanová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-13323/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Mačátová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-13431/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Lukavec
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-13463/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Vích
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-13508/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Medek
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-317/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Maťová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-7178/2020-602 Vyrozumění o provedení vkladu Nelson
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-87/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Maťová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Dražební vyhláška 099 EX 10709/09-86
Platnost od: 12.02.2021 Platnost do: 25.03.2021

Dražební vyhláška, 120 EX 7939/11-58, Z-388/21
Platnost od: 20.01.2021 Platnost do: 18.03.2021

Veřejná vyhláška V-7271/2020-602 Obecné obeslání Bátovská
Platnost od: 18.08.2020  

Dražební vyhláška - odročení 137 EX 21918-09-378, Z-4276-2020
Platnost od: 08.06.2020  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

15.02.2021
Přijetí krizových opatření:
v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření oznamuje Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, že všechna katastrální pracoviště v jeho územní působnosti mají nadále omezeny služby vyžadující přímý kontakt s veřejností.
Na Katastrálních pracovištích Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou Trutnov jsou úřední hodiny stanoveny takto:
pondělí 8:00–17:00
středa 8:00–17:00

Více podrobností v oznámení.

02.11.2020
Vážení klienti,
na pracovištích Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj v Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Náchodě a Trutnově byly instalovány Schránky pro příjem podání. Tyto schránky jsou určeny pro bezkontaktní podání návrhů na vklad a dalších písemností určených těmto pracovištím. Schránky jsou pravidelně vybírány, okamžikem podání je okamžik výběru schránky. Příjem podání bude potvrzen spolu s případným podkladem pro platbu správního poplatku na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"