Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-9132/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Macová
Platnost od: 04.03.2021 Platnost do: 05.03.2021

Dražební vyhláška č.j. 098 EX 02599/06-329
Platnost od: 02.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška V-491/2021-403 Obecné obeslání Horváth
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-8030/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Miloserdov
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-8030/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Miloserdova
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-8645/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Pfeiffer
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9060/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Komlyashkin
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9065/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Braun
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9106/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Bíbr
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9196/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Strnad
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9365/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Hoffman
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9417/2020-403 Vyrozumění o provedení vkladu Čermák
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9429/2020-403 Přerušení řízení Koplík
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9821/2020-403 Obecné obeslání Čejková
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-9867/2020-403 Obecné obeslání Stromek na skalách, svěřenský fond
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-359/2021-403 Přerušení řízení Plocová
Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 11997/08-254
Platnost od: 08.02.2021 Platnost do: 08.04.2021

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Jakubov obce Vojkovice č.j. RO-11/2020-403-1
Platnost od: 02.02.2021 Platnost do: 31.08.2021

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Jakubov obce Vojkovice č.j. OO-2/2020-403-1
Platnost od: 02.02.2021 Platnost do: 30.06.2021

Dražební vyhláška č.j. 041 EX 138/20-25
Platnost od: 27.01.2021 Platnost do: 11.03.2021

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 33065/11-364
Platnost od: 25.01.2021 Platnost do: 18.03.2021

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 6051/12-243
Platnost od: 18.12.2020 Platnost do: 04.03.2021

Dražební vyhláška č.j. 124 EX 13910/12-256
Platnost od: 29.09.2020  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Božičany obce Božičany č.j. RO-2/2020-403-1
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Bražec u Hradiště obce Hradiště č.j. RO-4/2020-403-1
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Otovice u Karlových Var obce Otovice č.j. RO-3/2020-403-1
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Hájek u Ostrova a Nová Víska u Ostrova, obce Hájek č.j. RO-10/2019-403-1 a RO-11/2019-403-1
Platnost od: 10.12.2019 Platnost do: 23.04.2021

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním č.j. OO-1/2019-403-1 v katastrálním území Vojkovice nad Ohří obce Vojkovice
Platnost od: 03.07.2019 Platnost do: 30.11.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

15.02.2021
Informace o možnosti bezkontaktního podání

Na Katastrálním pracovišti v Karlových Varech je možno i mimo vládním nařízením omezené úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do sběrné schránky umístěné ve vstupní hale budovy Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj. Za okamžik podání návrhu na vklad se považuje okamžik výběru sběrné schránky. Pokud bude v podání (v návrhu na vklad) uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslán na tuto adresu zároveň podklad k úhradě správního poplatku převodem na účet.

Schránka je přístupná v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., a v pátek od 8:00 do 12:00 hod.

Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti podání vůči katastrálnímu úřadu.

15.02.2021
Upozornění Katastrálního pracoviště!
Po dobu nouzového stavu dochází na Katastrálním pracovišti Karlovy Vary k omezení služeb pro veřejnost.
Více informací: Získat podrobnější informace k omezení služeb pro veřejnost (soubor ve formátu PDF)

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"