Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
ID datové schránky 62zid8n
Podání v elektronické podobě kp.kvary@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v eletronické podobě na technických nosičích dat přízemí - podatelna č.dv. 11 Po - Pá
Podklady pro GP - elektronická podání vfk.kvary@cuzk.cz
Podklady pro GP - ústní podání 2. patro - kancelář č.dv. 207 Út, Čt
Ústní podání - poskytování informací z KN 1. patro - kancelář č.dv. 109 Po, St

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jana Gargulová207353417243
jana.gargulova@cuzk.czpotvrzování GP
Bc. Jana Hušková207353417244
jana.huskova@cuzk.czpotvrzování GP
Ema Ježková204353417238
ema.jezkova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Dita Mašková204353417238
dita.maskova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Tereza Paurová11353417212
tereza.paurova@cuzk.czpodatelna KP K.Vary
Alena Písaříková204353417274
alena.pisarikova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Jana Pospíchalová18353417225
jana.pospichalova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Jana Vacková18353417219
jana.vackova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Julie Vašíčková27353417224
julie.vasickova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Ivana Zouharová18353417219
ivana.zouharova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary

Aktuality pracoviště

15.02.2021
Informace o možnosti bezkontaktního podání

Na Katastrálním pracovišti v Karlových Varech je možno i mimo vládním nařízením omezené úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do sběrné schránky umístěné ve vstupní hale budovy Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj. Za okamžik podání návrhu na vklad se považuje okamžik výběru sběrné schránky. Pokud bude v podání (v návrhu na vklad) uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslán na tuto adresu zároveň podklad k úhradě správního poplatku převodem na účet.

Schránka je přístupná v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., a v pátek od 8:00 do 12:00 hod.

Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti podání vůči katastrálnímu úřadu.

15.02.2021
Upozornění Katastrálního pracoviště!
Po dobu nouzového stavu dochází na Katastrálním pracovišti Karlovy Vary k omezení služeb pro veřejnost.
Více informací: Získat podrobnější informace k omezení služeb pro veřejnost (soubor ve formátu PDF)

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"