Odborný referent/vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišt

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Odborný referent/vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Kyjov
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
- Katastrální pracoviště Kyjov
29.11.2018
12.12.2018
01.07.2019

Aktuality úřadu

Žádné aktuality