Odborný referent/vrchní referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 3 na Technické sekci

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Odborný referent/vrchní referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 3 na Technické sekci
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
- technická sekce
08.10.2018
23.10.2018
01.12.2018

Aktuality úřadu

Žádné aktuality