Odborný referent/vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišt

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Odborný referent/vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Vyškov
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště Vyškov
20.06.2022
04.07.2022
01.08.2022
dle dohody

Aktuality úřadu

Žádné aktuality