Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-11020/2019-713 Vyrozumění o provedení vkladu Straka
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška V-11130/2018-713 Vyrozumění o provedení vkladu AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, id.č.34186049
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška V-4721/2019-713 Vyrozumění o provedení vkladu ANALYTICAL INVESTMENTS INC, id.č.00094280
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Miroslavské Knínice č.j. RO-7/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Strachotice č.j. RO-13/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Únanov č.j. RO-8/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Hluboké Mašůvky č.j. RO-9/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Ves Blížkovice č.j. RO-11/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Městys Blížkovice č.j. RO-10/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Micmanice č.j. RO-12/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Rokytná č.j. RO - 5/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.06.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Polánka u Mor. Krumlova č.j. RO - 4/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 31.05.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Miroslav č.j. RO - 3/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.06.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Dobřínsko č.j. RO - 2/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.04.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Dobelice č.j. RO - 1/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.04.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Prosiměřice č.j. OO - 8/2018-713
Platnost od: 20.12.2018 Platnost do: 31.10.2021

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Dobšice u Znojma č.j. OO - 7/2018-713
Platnost od: 20.12.2018 Platnost do: 30.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Havraníky č.j. OO - 5/2018-713
Platnost od: 19.12.2018 Platnost do: 30.04.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Dyjákovičky č.j. OO - 3/2018-713
Platnost od: 19.12.2018 Platnost do: 31.07.2020

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.