Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška Z-7959/2019-713 Oznámení o provedení zápisu Husák
Platnost od: 06.11.2019 Platnost do: 21.11.2019

Veřejná vyhláška Z-7857/2019-713 Oznámení o provedení zápisu Vymazal
Platnost od: 05.11.2019 Platnost do: 20.11.2019

Veřejná vyhláška V-8713/2019-713 Vyrozumění o provedení vkladu Prim Inova GmbH, id.č.02040369
Platnost od: 01.11.2019 Platnost do: 16.11.2019

Veřejná vyhláška Z-6848/2019-713 Oznámení o provedení zápisu Kratochvíl
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Miroslavské Knínice č.j. RO-7/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Strachotice č.j. RO-13/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Únanov č.j. RO-8/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Hluboké Mašůvky č.j. RO-9/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Ves Blížkovice č.j. RO-11/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Městys Blížkovice č.j. RO-10/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Micmanice č.j. RO-12/2019-713
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 30.06.2021

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Dobšice u Znojma č.j. OO-7/2018-713
Platnost od: 25.06.2019 Platnost do: 31.12.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Rokytná č.j. RO - 5/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.06.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Polánka u Mor. Krumlova č.j. RO - 4/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 31.05.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Miroslav č.j. RO - 3/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.06.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Dobřínsko č.j. RO - 2/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.04.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Dobelice č.j. RO - 1/2019
Platnost od: 15.01.2019 Platnost do: 30.04.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Prosiměřice č.j. OO - 8/2018-713
Platnost od: 20.12.2018 Platnost do: 31.10.2021

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Dobšice u Znojma č.j. OO - 7/2018-713
Platnost od: 20.12.2018 Platnost do: 30.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Havraníky č.j. OO - 5/2018-713
Platnost od: 19.12.2018 Platnost do: 30.04.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Dyjákovičky č.j. OO - 3/2018-713
Platnost od: 19.12.2018 Platnost do: 31.07.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Znojmo-město č.j. RO - 7/2018-713
Platnost od: 17.01.2018 Platnost do: 31.12.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Nový Šaldorf č.j. RO - 8/2018-713
Platnost od: 17.01.2018 Platnost do: 31.12.2019

Aktuality pracoviště

06.06.2019
Od 4.6.2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.

Aktuality resortu

11.11.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení.

11.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most.

05.11.2019
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.