Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Usnesení čj 121 EX 387/13-102 k.ú. Vlkoš
Platnost od: 10.08.2022 Platnost do: 15.09.2022

Veřejná vyhláška V-3524/2022-738 Vyrozumění o provedení vkladu Okůnek
Platnost od: 05.08.2022 Platnost do: 23.08.2022

Veřejná vyhláška V-3525/2022-738 Vyrozumění o provedení vkladu Kohoutková
Platnost od: 05.08.2022 Platnost do: 23.08.2022

Dražební vyhláška čj: 169EX 582/13-202 k.ú. Bzenec
Platnost od: 12.07.2022 Platnost do: 23.08.2022

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic k.ú. Labuty
Platnost od: 09.05.2022 Platnost do: 31.03.2023

Veřejná vyhláška - osoby evidované z věcných břemen, OO novým mapováním k.ú. Želetice
Platnost od: 09.03.2022 Platnost do: 31.12.2024

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic k.ú. Želetice u Kyjova
Platnost od: 05.01.2022 Platnost do: 01.12.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-84/2021-738 Obecné obeslání Bečicová
Platnost od: 23.08.2021 Platnost do: 22.08.2022

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Želetice u Kyjova
Platnost od: 29.07.2021 Platnost do: 12.12.2024

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí RO-2/2021-738, k.ú. Ždánice
Platnost od: 09.06.2021 Platnost do: 31.03.2023

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Vřesovice
Platnost od: 23.01.2019 Platnost do: 31.08.2022

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.