Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška č.j.: 106 Ex 2921/10-216
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 25.06.2019

Veřejná vyhláška V-1140/2019-735 Vyrozumění o provedení vkladu Ráb
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 25.05.2019

Dražební vyhláška č.j.: 139 Ex 02361/11-246
Platnost od: 29.04.2019 Platnost do: 30.05.2019

Dražební vyhláška č.j.: 007 Ex 542/10-119
Platnost od: 25.04.2019 Platnost do: 23.05.2019

Dražební vyhláška č.j.: 007 Ex 2826/06-488
Platnost od: 12.04.2019 Platnost do: 23.05.2019

Dražební vyhláška č.j.: 030 Ex 35542/07-359
Platnost od: 10.04.2019 Platnost do: 23.05.2019

Dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 39095/12-66
Platnost od: 03.04.2019 Platnost do: 29.05.2019

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Kobylí na Moravě
Platnost od: 21.02.2018  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality