Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.hustopece@cuzk.cz
Ostatní podání dveře č. 210 Podatelna KP Hustopeče

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Renata Bílkováč. 210A519361111kp.hustopece@cuzk.czekonom-sekretář
Michaela Mikulicovád.č. 213519361104michaela.mikulicova@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace

Aktuality

10.06.2019
Od 6.6.2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.