Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.hustopece@cuzk.cz
Ostatní podání dveře č. 210 Podatelna KP Hustopeče

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Renata Bílkováč. 210A519361111kp.hustopece@cuzk.czekonom-sekretář
Michaela Mikulicovád.č. 213519361104michaela.mikulicova@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.