Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.brnovenkov@cuzk.cz
Geometrické plány Přepážka č. 5 v hale budovy KP KpBV.podkladyGP@cuzk.cz
Ostatní podání Hala budovy KP (přízemí)
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technickém nosiči dat Hala budovy KP (přízemí)
Vklady Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)
Žádosti o poskytnutí údajů z KN Přepážka č. 1 a 2 v hale budovy KP KpBV.Informace@cuzk.cz
Žádosti o poskytnutí údajů z PK Přepážka č. 6 v hale budovy KP KpBV.PozKniha@cuzk.cz
Záznamy Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Irena Čechová123542532252
irena.cechova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace geodetických informací KN
Jaroslava Herceghová210542532210
kp.brnovenkov@cuzk.czadministrace el. podání
Ing. Zina Matušková305542532201
zina.matuskova@cuzk.czředitel KP Brno-venkov
Hana Nováčková308542532202
hana.novackova@cuzk.czsekretariát ředitele
Ing. Radim Reimer303542532221
radim.reimer@cuzk.czředitel odboru právních vztahů KN (a oprava chyb v KN)
Bc. Lenka Sedláčková208542532232
lenka.sedlackova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Ing. Jiří Škopek122542532251
jiri.skopek@cuzk.czředitel odboru geodetických informací a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

26.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.