Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.brnovenkov@cuzk.cz
Geometrické plány Přepážka č. 5 v hale budovy KP KpBV.podkladyGP@cuzk.cz
Ostatní podání Hala budovy KP (přízemí)
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technickém nosiči dat Hala budovy KP (přízemí)
Vklady Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)
Žádosti o poskytnutí údajů z KN Přepážka č. 1 a 2 v hale budovy KP KpBV.Informace@cuzk.cz
Žádosti o poskytnutí údajů z PK Přepážka č. 6 v hale budovy KP KpBV.PozKniha@cuzk.cz
Záznamy Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.