Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.brnovenkov@cuzk.cz
Geometrické plány Přepážka č. 5 v hale budovy KP KpBV.podkladyGP@cuzk.cz
Ostatní podání Hala budovy KP (přízemí)
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technickém nosiči dat Hala budovy KP (přízemí)
Vklady Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)
Žádosti o poskytnutí údajů z KN Přepážka č. 1 a 2 v hale budovy KP KpBV.Informace@cuzk.cz
Žádosti o poskytnutí údajů z PK Přepážka č. 6 v hale budovy KP KpBV.PozKniha@cuzk.cz
Záznamy Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Irena Čechová123542532252
irena.cechova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace geodetických informací KN
Jaroslava Herceghová210542532210
kp.brnovenkov@cuzk.czadministrace el. podání
Ing. Zina Matušková305542532201
zina.matuskova@cuzk.czředitel KP Brno-venkov
Hana Nováčková308542532202
hana.novackova@cuzk.czsekretariát ředitele
Ing. Radim Reimer303542532221
radim.reimer@cuzk.czředitel odboru právních vztahů KN (a oprava chyb v KN)
Bc. Lenka Sedláčková208542532232
lenka.sedlackova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Ing. Jiří Škopek122542532251
jiri.skopek@cuzk.czředitel odboru geodetických informací a dokumentace KN

Aktuality úřadu

19.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S ohledem na platná usnesení vlády ČR a na zvýšený zájem klientů o služby katastru upravujeme úřední hodiny na všech katastrálních pracovištích v působnosti KÚ pro Jihomoravský kraj s platností od pondělí 22. února 2021 takto:

pondělí 8:00 - 17:00 hodin
středa 8:00 - 17:00 hodin
pátek 8:00 - 12:00 hodin

23.01.2014
Dotazník k úrovni poskytovaných služeb

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"