Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.brnovenkov@cuzk.cz
Geometrické plány Přepážka č. 5 v hale budovy KP KpBV.podkladyGP@cuzk.cz
Ostatní podání Hala budovy KP (přízemí)
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technickém nosiči dat Hala budovy KP (přízemí)
Vklady Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)
Žádosti o poskytnutí údajů z KN Přepážka č. 1 a 2 v hale budovy KP KpBV.Informace@cuzk.cz
Žádosti o poskytnutí údajů z PK Přepážka č. 6 v hale budovy KP KpBV.PozKniha@cuzk.cz
Záznamy Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Irena Čechová123542532252
irena.cechova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace geodetických informací KN
Jaroslava Herceghová210542532210
kp.brnovenkov@cuzk.czadministrace el. podání
Ing. Zina Matušková305542532201
zina.matuskova@cuzk.czředitel KP Brno-venkov
Hana Nováčková308542532202
hana.novackova@cuzk.czsekretariát ředitele
Ing. Radim Reimer303542532221
radim.reimer@cuzk.czředitel odboru právních vztahů KN (a oprava chyb v KN)
Bc. Lenka Sedláčková208542532232
lenka.sedlackova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Ing. Jiří Škopek122542532251
jiri.skopek@cuzk.czředitel odboru geodetických informací a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

11.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S ohledem na ukončení nouzového stavu rozšiřujeme úřední hodiny na všech katastrálních pracovištích v působnosti KÚ pro Jihomoravský kraj s platností od pondělí 12.dubna 2021 takto:

pondělí 8:00 - 17:00 hodin
úterý 8:00 - 14:00 hodin
středa 8:00 - 17:00 hodin
čtvrtek 8:00 - 14:00 hodin
pátek 8:00 - 12:00 hodin

23.01.2014
Dotazník k úrovni poskytovaných služeb

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.